اخبار و اطلاعیه ها

لیست اخبار مهم

اطلاعيه مركز مديريت راه های كشور مورخ 12 فروردین 1402

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۶:۳۰ ق ظ

براساس تصاوير دريافتي از دوربين هاي نظارتي، سامانه‌های ترددش


لیست اخبار

اطلاعيه مركز مديريت راه های كشور مورخ 12 فروردین 1402

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۶:۳۰ ق ظ

براساس تصاوير دريافتي از دوربين هاي نظارتي، سامانه‌های ترددش


آخرین وضعیت راه های کشور - 12 فروردین 1402 - ساعت 07:00

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۷:00 ق ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : -ترافیک سنگین در محور چالوس مس


آخرین وضعیت راه های کشور - 12 فروردین 1402 - ساعت 05:00

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۵:00 ق ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک نیمه سنگین در محور چا


آخرین وضعیت راه های کشور - 12 فروردین 1402 - ساعت 01:00

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱:00 ق ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور هراز م


آخرین وضعیت راه های کشور - 11 فروردین 1402 - ساعت 23:00

جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ 23:00 ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در آزادراه پردی


آخرین خبر


بازگشایی مسیر

شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۱۳

"بازگشایی"

12فروردین

ساعت :09:00 

استان هرمزگان 

محور جاسك - بشاگرد 

محدوده (رودخانه شریفی ) 

كه به علت طغیان رودخانه فصلی مسدود شده بود. با تلاش عوامل راهداران بازگشایی گردید.

مركز مدیریت راه های کشور