اخبار و اطلاعیه ها

محدوديت هاي ترافيكي شنبه 2 مهر الي چهارشنبه 6 مهرماه 1401

جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

 

محدوديت هاي ترافيكي شنبه 2 مهر الي  چهارشنبه 6 مهرماه 1401

 

1.موتورسيكلت :

تردد موتور سیکلت از ساعت 12:00 ظهر روز شنبه مورخ 1401/07/02  الي ساعت 06:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/05 از محورهاي كرج -  چالوس ، هراز ، فيروزكوه و محورتهران - سمنان - مشهد ، محورهای قوچان - مشهد ، سبزوار - مشهد و تربت حیدریه - مشهد و بالعکس ممنوع مي باشد.

*تبصره : تردد موتور سيكلت هاي انتظامي و امدادي براي انجام ماموريت هاي ضروري در مسير مجاز جريان ترافيك بلامانع خواهد بود.

 

2.سواري :

محور كندوان :

الف) تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 12:00 الي 24:00 روز های شنبه و یکشنبه مورخ های 1401/07/02 و 1401/07/03 از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورين پليس راه در محل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 الي 24:00 همان روز از كرج (میدان امیرکبیر) و آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد بود.

ب) تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 12:00 الي 24:00 روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ مورخ های 1401/07/04 ، 1401/07/05 و 1401/07/06 از کرج (میدان امیرکبیر) و ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورين پليس راه در محل ، تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16:00 الي 24:00 همان روز از مرزن آباد به سمت كرج و بصورت يكطرفه خواهد بود.

 

 محور هراز :

- تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 12:00 الي 24:00 روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/07/04 و 1401/07/05 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورين پليس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16:00 الي 24:00 همان روز از آب اسك به سمت رودهن (محدوده مشاء) بصورت يكطرفه خواهد بود.

 

3.نقليه سنگين (به استثناء حاملين مواد سوختي و يا فاسدشدني) :

3.1- محور كندوان : تردد انواع تريلر ، كاميون و كاميونت از محور كرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع مي باشد . 

3.2- محور هراز :

الف) تردد کلیه تریلرها کماکان ممنوع می باشد .

ب) تردد كليه كاميون ها و كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روزهای شنبه و یکشنبه مورخ های1401/07/02 و 1401/07/03 و همچنین از ساعت 06:00 الي 24:00 روزهای  دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ های 1401/07/04 ، 1401/07/05 و 1401/07/06 از تهران به آمل و بالعكس  ممنوع می باشد.

 

3.3- محور تهران - فیروزکوه - قائمشهر :

تردد کلیه تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه مورخ های 1401/07/02 ، 1401/07/03 و 1401/07/04 از محور فوق ممنوع مي‌باشد.

 

3.4- محور آستارا - اردبيل و بالعكس :

الف) تردد کلیه کامیون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روز یکشنبه مورخ 1401/07/03 از محور فوق ممنوع مي‌باشد.

ب) تردد کلیه کامیون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 08:00 الي 24:00 روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/07/04 و 1401/07/05 از محور فوق ممنوع مي‌باشد.

 

3.5- محورهاي قديم قزوين - رشت و بالعكس :

الف) تردد کلیه کامیون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 12:00 الي 24:00 روز یکشنبه مورخ 1401/07/03 از محور فوق ممنوع مي‌باشد.

ب) تردد کلیه کامیون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 08:00 الي 24:00 روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/07/04 و 1401/07/05 از محور فوق ممنوع مي‌باشد.

 

3.6- محور های فاروج - شیروان ، شیروان - بجنورد ، بجنورد - جنگل گلستان و بالعكس :

تردد کلیه کامیون ها و تريلرها به استثناي حاملين مواد سوختي و یا فاسدشدني از ساعت 14:00 الي 22:00 روز شنبه مورخ 1401/07/02 و همچنین از ساعت 08:00 الي 22:00 روزهای یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/07/03 ، 1401/07/04 و 1401/07/05 از محورهای فوق ممنوع مي‌باشد.

 

4. محدودیت های محورهای استان خراسان رضوی (به مناسبت 28 صفر)

الف) تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر ، کامیون و کامیونت به استثنای حاملین مواد سوختی و یا فاسدشدنی از ساعت 08:00 الی 22:00 روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/06/31 الی 1401/07/05 در محورهای اصلی استان ممنوع می باشد.

ب) تردد کلیه وسایل نقلیه از محور قدیم مشهد - ملک آباد  از ساعت 06:00 الی 17:00 در روزهای پنجشنبه ، جمعه ، شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه مورخ های 1401/06/31 الی 1401/07/05 ممنوع بوده و برای تردد زائرین پیاده اختصاص می یابد.

ج) محور مشهد - ملک آباد از ساعت 12:00 الی 24:00 روز سه شنبه مورخ 1401/07/05 تا پایان ترافیک به سمت جنوب (ملک آباد) به صورت یک طرفه خواهد بود ، ضمن اینکه برای تخلیه ترافیک خروجی مشهد از این محور بعنوان مسیر جانبی و کمکی آزاد راه شهید شوشتری (درصورت انسداد مقطعی) استفاده خواهد شد.

 

*تبصره : اجرای محدودیت های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد ، با هماهنگی ، اجرای محدودیت ها کان لم یکن تلقی می گردد.

 

1 مهرماه

ساعت 11:30

مرکز مدیریت راه های کشور