اخبار و اطلاعیه ها

آخرین وضعیت راه های کشور -27 اسفند 1401 - ساعت 23:00

شنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ۲۳:۰۷ ب ظ

دخانه محور فوق مسدود شده بود بازگشایی گردید. 

مركز مدیریت راه های كشور