اخبار و اطلاعیه ها

لیست اخبار

آخرین وضعیت راه های کشور - 23 اردیبهشت ماه - ساعت 01:00

پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱:۰۴ ق ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای چالوس ،


آخرین وضعیت راه های کشور - 22 اردیبهشت ماه - ساعت 23:00

چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۲:۵۸ ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - تردد روان در محورهای چالوس ،


آخرین وضعیت راه های کشور - 22 اردیبهشت ماه - ساعت 21:00

چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۱:۱۸ ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور هراز (ج


آخرین وضعیت راه های کشور - 22 اردیبهشت ماه - ساعت 19:15

چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۹:۲۱ ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس (


آخرین وضعیت راه های کشور - 22 اردیبهشت ماه - ساعت 18:15

چهار شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۲۰ ب ظ

*آخرين وضعيت محورهای شمالی : - ترافیک سنگین در محور چالوس (


"رفع محدودیت ترافیکی"

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۰:۰۶ ب ظ

"رفع محدودیت ترافیکی"
14 اردیبهشت ماه
ساعت 20:00
استان البرز
محور کرج - چالوس
محدودیت تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال محور فوق در استان البرز رفع گردیده و تردد به صورت دو طرفه انجام می شود.
مرکز مدیریت راه های کشور