سوالات متداول

  • تصاویر دوربین ها به صورت زنده از دوربین ها نمایش داده می شود و هر 5 دقیقه یک بار به روز می شود.
  • شما می توانید به غیر از وب سایت از دو روش زیر برای به دست آوردن مسیر و مسافت بهینه استفاده نمایید:
  • 1. با تماس با سامانه 141 در کل کشور می توانید علاوه بر اطلاع از مسیر و مسافت بهینه از آخرین وضعیت مسیر پیش رو مطلع شوید.
  • 2. سامانه پیامکی 1000141: که با ارسال نام شهر مبدا و مقصد به این سامانه می توانید مسیر و مسافت مد نظر خود را از طریق پیامک دریافت فرمایید.
  • بله. وضعیت ترافیک نمایش داده شده که به صورت نقشه گرافیکی به صورت رنگ به نمایش درآمده است. وضعیت ترافیک 15 دقیقه قبل محور می باشد که از طریق شناسگرهای هوشمند برداشت می گردد.
  • شما می توانید با مراجعه به وب سایت مرکز و ثبت درخواست خود در قسمت ثبت نام دریافت اطلاعیه ها به صورت روزانه آخرین اطلاعیه بارگذاری شده در خصوص وضعیت راه ها، انسدادها و بازگشایی ها با دریافت ایمیل اطلاع یابید.