اطلاعات مربوط به مقابله با بیماری کرونا

اطلاعیه های صادره وزارت کشور


اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (جدید)
اطلاعیه شماره 2 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
اطلاعیه شماره 3 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
اطلاعیه شماره 5 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
تردد بین استانی کادر درمانی بلامانع شد
پاسخ به سوالات متداول مردمی در خصوص طرح کاهش شیوع بیماری کرونا
همه بوستانها از امروز به روی مردم باز است
اطلاعیه محدودیت ها
اطلاعیه محدودیت ها

تصاویر و ویدیوهای مرتبط


اطلاعیه کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
تصمیمات تازه ستاد ملی مدیریت کرونا
مصوبات جدید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
خودروهای مجاز به تردد در طرح فاصله گذاری اجتماعی
جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
آمار تردد روزانه بین استانی در جاده های کشور (11 فروردین)
گزارش جمع بندی وضعیت تردد جاده ای کشور در ایام کرونا
وضعیت شروع کرونا در کشور
تاثیر اقدامات کاهش سفر بر کنترل بیماری در ایران

اطلاعیه های صادره وزارت کشور


اطلاعیه شماره 1 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
اطلاعیه شماره 2 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
اطلاعیه شماره 3 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
اطلاعیه شماره 5 کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا
تردد بین استانی کادر درمانی بلامانع شد
پاسخ به سوالات متداول مردمی در خصوص طرح کاهش شیوع بیماری کرونا
همه بوستانها از امروز به روی مردم باز است

تصاویر و ویدیوهای مرتبط


تصمیمات تازه ستاد ملی مدیریت کرونا
مصوبات جدید ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا
خودروهای مجاز به تردد در طرح فاصله گذاری اجتماعی
جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی
آمار تردد روزانه بین استانی در جاده های کشور (11 فروردین)
تاثیر اقدامات کاهش سفر بر کنترل بیماری در ایران
وضعیت شروع کرونا در کشور
تاثیر اقدامات کاهش سفر بر کنترل بیماری در ایران