در حال بارگذاری ..
نرم افزار تلفن همراه 141
هم اکنون قابل دریافت است
ورود به سایت
ثبت شکایات مسافرین حمل و نقل عمومی
استان محل تخلف:
آذربایجان شرقی
شماره تلفن همراه:
   
نام و نام خانوادگی مسافر :
 
کد ملی :
   
آدرس ایمیل :
شماره پالک خودرو:
نام شرکت مسافربری :
شماره بلیط :
تاریخ سفر :
مبدا :
مقصد :
موضوع :
select
زیرموضوع:
select
تاریخ وقوع شکایت :
مهم : لطفا مدارک و مستندات موضوع شکایت جهت رسیدگی بارگذاری شود.
فایل ضمیمه :
کد امنیتی :