• ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 4:23 AM
  • کرمانشاه - قزانچی، مقابل شهرک صنعتی 4:22 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 4:23 AM
  • قزانچی-کامیاران، روستای خانم آباد 4:23 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 4:22 AM
  • سنندج - کامیاران، گردنه مروارید ( چشمه شفا) 4:22 AM
  • سنندج - کامیاران، سه راهی موچش 4:22 AM
  • سنندج-کامیاران، گردنه درکه (نران) 4:16 AM