• کرمانشاه-بیستون، اداره استاندارد 4:43 AM
  • ایلام - ایوان، کیلومتر 42.5 (محدوده روستای کله جوب) 4:45 AM
  • حمیل-پل سیمره، حمیل 4:45 AM
  • ماهیدشت-اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 4:44 AM