• کرمانشاه - بیستون،کیلومتر 12(اداره استاندارد) 5:22 PM
  • ایلام- مهران، کیلومتر 2 (روستای مهدی آباد) 5:23 PM
  • کمربندی شرقی کرمانشاه، روستای باقلا 5:24 PM
  • کرمانشاه - کوزران، روستای باباجان 5:24 PM
  • اسلام آباد - پل سیمره ، حمیل 5:25 PM
  • کرمانشاه - اسلام آباد، گردنه چهارزبر(مرصاد) 5:24 PM